Pluk เสียง

Pluk | ความเป็นไปได้ของคุณ | เสียง | ตัวอย่าง | ติดต่อ


เสียง → เอฟเฟกต์

ต้องการทำให้ผู้ฟังของคุณหัวเราะไหม ร้องให้ไหม ตัวสั่นเทาไหม ภาพไม่สามารถทำเช่นนั้นได้โดยไม่มีเสียง ตั้งแต่ภาพยนตร์ในสตูดิโอขนาดใหญ่ยักษ์ที่สุดจนถึงผลงานการผลิตชิ้นเล็กที่สุดของผู้สร้างหนังรุ่นเยาว์ เสียงที่เหมาะสมเป็นตัวขยายโครงการข้อความของคุณ ด้วยการออกแบบเสียง ปรับแต่งเสียง และผสมเสียงที่สมดุลของ Pluk เรื่องราวของคุณจะมีชีวิตชีวาอย่างแน่นอน และคุณสะกดผู้ฟังของคุณ ไว้ได้จนอวสาน


sound fx libraryaction packed soundsubtle atmospheric mood-setting sound


เป็นอะไรที่แตะหูจนต้องสดับรับฟัง

ภาพบางภาพขอเสียงที่เบาบาง ได้บรรยากาศ สร้างอารมณ์ ภาพอื่นๆต้องการเสียงร้องแหลมแบบเต็มพิกัด Pluk ทำให้เกิดบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบด้วยเสียงเอฟเฟกต์ที่เหมาะสมลงตัว และในคลังเสียงกว่า 250,000 เสียงของเราที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ รู้สึกอย่างแน่นอนได้ว่ามีหน่วยเสียงตรงที่คุณต้องการ... เสียงเฉพาะจากอเมริกา ยุโรป หรือเอเชียอย่างนั้นหรือ ทีมเนรมิตเสียงของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ไม่ว่าที่แห่งไหนกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเป็นสิ่งที่จุดประกายPluk | ความเป็นไปได้ของคุณ | เสียง | ตัวอย่าง | ติดต่อ


© 2534–2567 Pluk สงวนลิขสิทธิ์