vaak gemaakte taalfouten

when we are together, I kiss you te pletter

1. Welkom in Thailand

“Sawadee Thailand” zeg ik tegen u als Makro-klant. Het betekent namelijk: “welkom in Thailand”.
Sawatdie Thailand zeg ik tegen u als Makro-klant. Het betekent namelijk: hallo Thailand.

Sawatdie is de juiste transcriptie. En 'welkom in Thailand' is 'Jin die tohn rap thie muang Thai'.

2. Groetjes en Vriendelijke groeten

Sawadees Krap,
Peter de Ruiter
Special Journey
Sawatdie krap

Het Thais kent geen meervouds-s. Vriendelijke groet(en): sawatdie khrap.

3. Dank u wel

Thais restaurant Song Kwae is onlangs bekroond door de Thaise overheid. Krab Koen Kab.
Kop koen krap.

De krab is een tienpotig schaaldier voor de maaltijd. Stop haar niet in uw dankwoord: 'khohp khoen khrap'.

4. Olifantje

De baby-olifant die zondagmorgen in de Antwerpse Zoo geboren werd, heet Kai-Mook, wat parel betekent in het Thais.
Kai Moek

Parel is 'khai moek'.

5. Tijdens uw zwangerschap

Sanchaai of Anchaai gaan we ons dochtertje noemen. Chaai betekent hart in het Thais.
mannelijk

Het wordt vast een sterke dochter. Maar tjai betekent hart.