Betekenissen en definities IT

Pluk | Uw mogelijkheden | IT | Voorbeelden | Contact


Betekenis

Stoot u op een term, acroniem of afkorting die u niet kent?
Vaak blijkt het een woord te zijn dat wél bekend is.
Onder de ‘IT-ers’.

Uitvissen wat het woord betekent?
Wij schreven onderstaande definities voor uw gemak.
En voor de surfer de toegangspoort tot een schat bruikbare informatie.


IT


Verklarende woordenlijst IT-termen

A

augmented reality

  1. verrijkte of toegevoegde werkelijkheid: een laag extra informatie geëtaleerd op rechtstreekse, reële beelden.

C

crossmedia

  1. dwars door verschillende media

D

domein

  1. domeinnaam

domeinnaam

  1. vast woord waarmee een locatie op internet wordt aangeduid, bijv. www.pluk-in.com of www.pluk-in.nl

P

phishing

  1. vissen naar persoonlijke-, vertrouwelijke gegevens om iemand op te lichten

plukcode

  1. aanduiding die verwijst naar iets anders. Een geluid, een beeld, een hyperlink, ...

Q

QR-code

  1. Quick Response code: scanbare code om vlug ergens op in te haken. Als zwart-witte vierkante blokjes met digitale ruis.

Extra woorden uit het vakgebied ...Pluk | Uw mogelijkheden | IT | Voorbeelden | Contact


© 1991–2024 Pluk. Alle rechten voorbehouden.