Betekenissen en definities geluid

Pluk | Uw mogelijkheden | Geluid | Voorbeelden | Contact


Betekenis

Stoot u op een term, acroniem of afkorting die u niet kent?
Vaak blijkt het een woord te zijn dat wél bekend is.
Onder de ‘sound designers’.

Uitvissen wat het woord betekent?
Wij schreven onderstaande definities voor uw gemak.
En voor de surfer de toegangspoort tot een schat bruikbare informatie.


Geluidstermen


Verklarende woordenlijst geluidstermen

A

ADR

 1. Automated Dialog Replacement; ‘geautomatiseerd’ dialoog vervangen. Door stukjes tekst (op)nieuw op te nemen sync met beeld.

B

background

 1. achtergrond: allesomvattend geluidseffect van de omgeving waarin iets zich afspeelt

bg.

 1. background: achtergrond

C

cu.

 1. continuous: voortdurend

D

doppler

 1. dopplereffect: verandering in toonhoogte, waarbij de frequentie hoger wordt bij het naderen en lager bij het verwijderen. Net als de vallende toon van de toeter van een auto bij het passeren van de toehoorder.

E

ext.

 1. exterior: buiten

F

Foley

 1. geluidseffecten creëren door naar het beeld te kijken. En de actie in beeld gelijktijdig nadoen in geluid.
  Het bekendste Foley-effect? Voetstappen.

futz

 1. klank alsof het uit een telefoon of een transistorradio komt

I

impulse response

 1. sample van de akoestiek. Deze sample wordt gebruikt voor een realistische akoestische reproductie.

int.

 1. interior: binnen

IR

 1. Impulse Response

L

LFE

 1. Low Frequency Effects; het LFE-kanaal bevat de krachtige lage basfrequenties. U voelt ze meer dan dat u ze hoort. BOEM!

library

 1. georganiseerde en gecatalogiseerde verzameling van geluidseffecten

O

occ.

 1. occasional: zo nu en dan

P

pov.

 1. point of view: gezichtspunt

pp.

 1. public place: openbare plek; luchthaven, strand, casino, schoolgang, ...

R

re-recording

 1. alle gemonteerde materialen (dialogen, muziek, en geluidseffecten) bij beeld mixen

room tone

 1. (onder)laag geluid die aanwezig is in een ruimte waarin niets herkenbaars of opvallends gebeurt

S

sample

 1. stukje gedigitaliseerd geluid

sound design

 1. geluidsontwerp: het ontwerpen (en bouwen) van het totale geluidskarakter van een productie
 2. geluid ontwerpen: ‘speciale’ geluidseffecten creëren

sound designer

 1. iemand die het totale geluidskarakter van een productie ontwerpt (en onder zijn leiding doet uitvoeren)
 2. iemand die ‘speciale’ geluidseffecten ontwerpt

stinger

 1. onverwacht en schokkend geluidseffect, of flinke percussieve slag. Zoals in een horrorfilm wanneer we naar een shot van Dow snijden. Direct na de regisseur hem vertelt dat de show waaraan hij nu werkt wordt afgemaakt in Canada.

sweetener

 1. extra geluidseffect dat een bestaande opname of een bestaand geluidseffect aangenamer maakt

sync

 1. synchroon; in een film moeten geluid en beeld synchroon lopen. ‘sync’ of ‘in sync’: precies gelijktijdig. ‘uit sync’: niet zo precies

W

walla

 1. onverstaanbare geluid van een paar pratende mensen of een pratende menigte

wild

 1. natuurlijke, wilde opname: geluidsopname zonder overeenstemmen met beeld of ander geluid

worldizing

 1. vooraf opgenomen geluid, opnieuw afspelen en opnemen. Op een echte ‘akoestische plek’ zodat de klank beter tot leven komt.

wp.

 1. work place: werkplek; boerderij, ziekenhuis, kantoor, gevangenis, klaslokaal, ...

Extra woorden uit het vakgebied ...Pluk | Uw mogelijkheden | Geluid | Voorbeelden | Contact


© 1991–2024 Pluk. Alle rechten voorbehouden.