Betekenissen en definities communicatie

Pluk | Uw mogelijkheden | Concepten | Voorbeelden | Contact


Betekenis

Stoot u op een term, acroniem of afkorting die u niet kent?
Vaak blijkt het een woord te zijn dat wél bekend is.
Onder de ‘creatieven’.

Uitvissen wat het woord betekent?
Wij schreven onderstaande definities voor uw gemak.
En voor de surfer de toegangspoort tot een schat bruikbare informatie.


Communicatie, concepten en creativiteit


Verklarende woordenlijst communicatie en creativiteit

B

bedrijfsnaam

 1. vast woord waarmee een bedrijf wordt aangeduid

best practice

 1. werkwijze, techniek, methode e.d. die beter is voor het behalen van een bepaald resultaat dan alle andere

branding (zeg: bren·ding) (Eng)

 1. merkpromotie op lange termijn (door het gebruiken, doen verder leven van een merknaam)

businessmodel

 1. businessconcept, wijze van zaken doen, manier waarop u geld verdient

C

call to action

 1. oproep die duidelijk maakt wat van u verwacht wordt

concept

 1. het samengestelde idee van hoe iets is of gaat worden
 2. het samengestelde idee, gevormd door het combineren van al hun aspecten

content

 1. de inhoud (tekst, beeld, geluid, ...), <vooral> van websites en programma’s
 2. de informatie, het verhaal in een film, viral e.d.

corporate storytelling

 1. het vertellen of schrijven van verhalen waarin ú de ster van het verhaal bent

creativiteit

 1. iets bedenken, maken, dat écht werkt. dat past, dat pakt, dat nieuw en origineel is. en dat meer vraagt dan een idee waar iedere ballonnenclown opkomt.

D

differentiatie

 1. het verschillend worden, van elkaar gaan verschillen

differentiëren

 1. onderscheid maken

disruptive innovation, disruptieve innovatie

 1. een product, dienst of bedrijf dat zodanig vernieuwend is dat het een bestaande markt verstoort en opnieuw definieert

E

elevator pitch, elevatorpitch

 1. overtuigende uitleg om uzelf in één kort liftmoment te verkopen aan een prospect

F

focus

 1. de aandacht sterk op één bepaalde zaak richten

focussen

 1. de aandacht richten op
 2. scherp stellen

I

inhaker

 1. iets wat creatief reageert of verdergaat op de actualiteit om eigen diensten onder de aandacht te brengen

innovatie

 1. slimme vernieuwing, <vooral> van methoden, producten, diensten, technieken e.d. (door creativiteit)

innoveren

 1. iets nieuws invoeren, vernieuwen, <vooral> werkwijzen, producten, diensten, technieken e.d.

J

Johnson Box

 1. tekstkader bovenaan (een verkoopbrief, webpagina) met de kernboodschap en de uitlokking om verder te lezen

M

merk

 1. alle soorten kenmerken waardoor een product, dienst of bedrijf zich herkenbaar onderscheidt
 2. gevoel van iemand bij een duidelijk te identificeren product, dienst, belevenis of bedrijf

merkenbureau

 1. instelling die merknamen en handelsmerken registreert in een officieel register, om het exclusieve gebruik daarvan te waarborgen

merkidentiteit

 1. dat wat kenmerkend is aan een merk

merk met charisma, merk met smoel

 1. duidelijk herkenbaar product, dienst of bedrijf (met een geheel eigen karakter, identiteit) waarbij mensen geloven dat daarvoor geen vervanger is

merknaam

 1. vast woord waarmee een product, dienst of bedrijf zich onderscheidt
 2. naam van een handelsmerk

N

naamcreatie

 1. het creëren van een naam
 2. een naam creëren

naamgeving

 1. het geven van een naam

naamontwikkeling

 1. het ontwerpen van een naam

O

ondernemer

 1. iemand die een leeg zwembad opzet, en er water inleidt tijdens zijn sprong

ontwerper

 1. iemand die de gewenste situatie bedenkt en uitwerkt

ontwerpproces

 1. aanpak waarbij de gewenste situatie wordt bedacht en uitgewerkt

P

personal branding (zeg: pù(r)·sə·nəl bren·ding) (Eng)

 1. merkpromotie op lange termijn van of voor één persoon (door het gebruiken, doen verder leven van de (beroemde) persoonsnaam)

pitch

 1. overtuigend verkoopverhaal om een idee in een korte presentatie te verkopen aan een prospect

productnaam

 1. vast woord waarmee een product wordt aangeduid

prospect (meervoud: prospects)

 1. mogelijke klant, mogelijke kandidaat, mogelijke gegadigde, potentiële klant

S

script

 1. uitgeschreven handeling en tekst van een film, concept, ...

storytelling

 1. het vertellen of schrijven van verhalen

submerk

 1. een merk onder een paraplumerk

U

unique selling point

 1. iets waarin een product of dienst zich onderscheidt van de concurrentie, een uniek voordeel waarom mensen dat product of die dienst zouden kopen

USP

 1. Unique Selling Point of Unique Selling Proposition

Extra woorden uit het vakgebied ...Pluk | Uw mogelijkheden | Concepten | Voorbeelden | Contact


© 1991–2024 Pluk. Alle rechten voorbehouden.